Dotacja-Pic

Firma ESEN Wojciech Michorzewski zrealizowała projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 –2020, działanie 3.3.3 Go to Brand pn.: „Promocja marki produktowej SKV, której  wyłącznym właścicielem jest firma ESEN z Włocławka, na rynkach zagranicznych”.

Celem głównym projektu była promocja marki SKV na arenie międzynarodowej poprzez uczestnictwo w działaniach promocyjnych przewidzianych w programie promocji branży części samochodowych i lotniczych.

Udział firmy ESEN w znaczących dla branży motoryzacyjnej imprezach targowych zwiększył rozpoznawalność marki SKV, co przełożyło się na wzrost prestiżu firmy. Udział w projekcie przyczynił się do wzrostu konkurencyjności marki produktowej SKV, a co za tym idzie polskiej gospodarki.

Projekt realizowany był w okresie: 14.03.2017 r. - 31.12.2019 r.

Wartość projektu ogółem: 958 771,63 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 659 580,16 PLN